MIJN WALDEN

DAG 365 - 12u21 Fantastisch slecht geslapen. Nu ben ik wakker.


***


Toen ik de volgende bladzijden schreef - althans de meeste ervan - woonde ik in mijn eentje, op een halve kilometer afstand van mijn naaste buren, in een oude caravan die ik zelf had verbouwd, zonder elektriciteit of stromend water, op een weide met paarden en fruitbomen in Kermt, Hasselt, en voorzag in mijn levensonderhoud door het werk van mijn handen. Daar heb ik bijna een jaar gewoond. Nu ben ik weer te gast in de beschaafde wereld.


Ik zou mijn aangelegenheden niet zo aan u opdringen als mijn plaatsgenoten niet nadrukkelijk hadden geïnformeerd naar de bijzonderheden aangaande mijn levenswijze. Sommigen vroegen wat ik at, of ik me niet verveelde en eenzaam voelde, of ik niet bang was, hoe ik aan geld kwam, enzovoort. Ik wil de lezers die geen bijzondere belangstelling voor mij koesteren dan ook vragen me te verontschuldigen als ik een paar van deze vragen wil beantwoorden in dit boek.

VEREENVOUDIG!
VEREENVOUDIG!
VEREENVOUDIG!Henry David Thoreau

┬ę Kobe Vanderzande

of

Dagboek van een mens

Your browser does not have support for Canvas.